Business

MỘT SỐ HÀM TÀI CHÍNH CƠ BẢN NÊN BIẾT ĐỂ TỰ TÍNH TOÁN EXCEL KHI VAY VỐN/ GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG

(Lưu lại khi cần) _________ 1. Hàm FV: Hàm FV được dùng để xác định tổng số tiền mà bạn nhận được khi gửi một số tiền nhất định (định kỳ) vào một ngân hàng có lãi suất nhất định. Ví dụ: Bạn muốn gửi số tiền là 10.000 USD (định kỳ hàng tháng) vào ngân hàng A, với lãi suất là 5% /năm, trong thời...

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 5: Thế nào là công ty bất động sản tốt)

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 5: Thế nào là công ty bất động sản tốt) Đây là một bài viết mang tính chất cá nhân, nói về chuyện khi nào chúng ta nên gia nhập một công ty bất động sản và làm sao để biết đó là một công ty “tốt”. Lưu ý bài này viết cho thị trường bất động sản thứ cấp, đối với...

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 4: Chuyện tìm kiếm và chăm sóc khách hàng)

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 4: Chuyện tìm kiếm và chăm sóc khách hàng) Chào các bạn hôm nay mình viết về câu chuyện về vấn đề quan trọng nhất của một công ty bất động sản đó là khách hàng. Bài này không nói sâu về kỹ năng mà là một số bài học kinh nghiệm mình thu được trong quá trình làm việc. Vì...

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 3: Kinh doanh chỉ nhờ may mắn)

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 3: Kinh doanh chỉ nhờ may mắn) Bài kỳ này viết ra với kỳ vọng nói về chuyện may mắn và chiến lược trong kinh doanh. Mình tin dù bạn làm tự do hay làm ở những phân khúc khác ngoài thứ cấp khác của bất động sản. Nó cũng sẽ giúp bạn có cái nhìn khác về thị trường và về cách...

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 2: Công nghệ trong ngành bất động sản)

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 2: Công nghệ trong ngành bất động sản) Trong bài này, mình đã kỳ vọng định viết chi tiết tất cả phần mềm và phương án vận hành nhưng tiếc là nội dung sẽ mang đầy tính công nghệ và rất dài. Nên mình sẽ phân ra và viết trong những kỳ sau. Bài này sẽ nói về trải nghiệm khi...

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 1: Những khó khăn chung của ngành)

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 1: Những khó khăn chung của ngành) Bài này mình chia sẽ nhằm nói về hành trình làm công ty bất động sản của mình. Mình làm mảng bất động sản thứ cấp nên đất nền hay dự án thì thuộc ngành hoàn toàn khác nên chỉ đọc cho vui thôi. Vì mỗi ngành đều là một câu chuyện khác...

Skills That You Can Learn In The Real Estate Market

In the current world that we live in, the market competition is stiff and the price of goods and commodities are ever increasing. Having a wide spectrum of knowledge about the market helps you to gain a more detailed perspective on the market. There are a lot of sectors present in today’s market where one can choose to invest in. One of these sectors which is experiencing a huge growth right now is...

10 Things Your Competitors Can Teach You About Real Estate

Investing in rental properties looks like a great idea on paper. You just buy a place in a nice area, find tenants and let the cash roll in. Yes, this sounds like a great, simple, moneymaking plan, but as your competitors know, land lording is no easy gig! There is a lot of chance involved. You can have a great property, but getting and keeping the right tenants is the main key to success. If you are new...

5 Tools Everyone In The Real Estate Industry Should Be Using

Professional Website Whether a real estate agent, broker or investor, the importance of having a professional real estate website is unsurpassed. This all-important asset, which is essentially the virtual face of your business, will not only help to establish credibility as an investor online, but enhance the overall presence of your business — whether online or off. Along with helping to strengthen...

Understand The Real Estate Market

When you first start looking for your dream home, you want to feel like an empowered, educated buyer, not some naive shopper who can be swindled by high-talking real estate agents. That means diving into the nitty gritty details about the real estate market, especially in your area. How do supply and demand work? What are the median home prices? What’s the local economy’s state? The more...

Compare listings

So sánh