Chưa phân loại

6 TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP SỔ ĐỎ

(1) Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất - Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền...

5 NGUYÊN TẮC XÃ GIAO AI CŨNG NÊN ĐỌC 1 LẦN ĐỂ SỚM CHẠM TAY ĐẾN THÀNH CÔNG

P/s : Cuối tuần Relax nhé cả nhà 01. NGUYÊN TẮC XÃ GIAO 1: TUỲ NGƯỜI MÀ TIẾP 1. Nói với người thông minh phải dựa vào sự hiểu biết Những người thông minh nghe một hiểu mười, suy ngẫm sâu xa. Trước mặt những người này không thể khoác lác múa rìu qua mắt thợ, mà cần dùng kiến thức thực sự để giao tiếp. Khi...

Compare listings

So sánh