công ty

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 2: Công nghệ trong ngành bất động sản)

Chuyện mở công ty bất động sản (Kỳ 2: Công nghệ trong ngành bất động sản) Trong bài này, mình đã kỳ vọng định viết chi tiết tất cả phần mềm và phương án vận hành nhưng tiếc là nội dung sẽ mang đầy tính công nghệ và rất dài. Nên mình sẽ phân ra và viết trong những kỳ sau. Bài này sẽ nói về trải nghiệm khi...

Compare listings

So sánh